Nieuwe website

bestuur3Roeisloepvereniging Aldegeaster Skomskowers is sinds kort online !

We kunnen u nu nog beter laten zien wie we zjjn en wat we doen als vereniging. 

Veel plezier met de nieuwe website !    

Willemke Huitema

Share